Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 54 316
2   Bến Cầu 38 174
3   Tân Biên 21 147
4   Trảng Bàng 20 90
5   Gò Dầu 11 80
6   Thành Phố 0 69
7   Hoà Thành 0 54
8   Dương Minh Châu 3 38
9   Châu Thành 7 33
10   Tân Châu 0 0