Cơ quan, tổ chức:
Tên cuộc họp:
Từ ngày:      
        Đến ngày:    
           
Tên cuộc họp Đơn vị tổ chức Thời gian Địa điểm họp Trạng thái
Họp UBND tỉnh tháng 11/2019 (ngày 14/11/2019 vào lúc 7 giờ 30 phút)
Người tạo CH: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - 0982130188
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 07:30 14/11/2019 Hội trường Đang họp
Mời các đơn vị liên quan họp cho ý kiến về đề xuất của Công ty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài; phương án hỗ trợ hoa màu, cây ăn quả ở khu vực Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
Người tạo CH: Lê Thanh Trúc - 0338169985
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 14:00 14/11/2019 Phòng họp 02 Đang họp
Họp về Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (Lĩnh vực KT-XH) (vào ngày 15/11/2019, lúc 7h30)
Người tạo CH: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - 0982130188
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 07:30 15/11/2019 Phòng họp 01 Chờ
Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018
Người tạo CH: Lữ Nhật Linh - 0908041041
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 08:00 15/11/2019 Hội trường Chờ
Họp chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tháng 11 năm 2019
Người tạo CH: Lữ Nhật Linh - 0908041041
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 14:00 15/11/2019 Phòng họp 01 Chờ
cho ý kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020-2024
Người tạo CH: Huỳnh Quang Vinh - 0938868852
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 14:00 15/11/2019 Phòng họp 02 Chờ
Đặng Minh Luân:   0979.911.516
Phạm Ngọc Vinh:   0973.835.933
Huỳnh Thị Như Hảo:   0834.003.850
Đoàn Văn Lam Sơn:   0964.631.691