Cơ quan, tổ chức:
Tên cuộc họp:
Từ ngày:      
        Đến ngày:    
           
Tên cuộc họp Đơn vị tổ chức Thời gian Địa điểm họp Trạng thái
Họp khối cho ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân sách (PCT Dương Văn Thắng)
Người tạo CH: Nguyễn Dương Thanh Thảo - 0949466467
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 08:00 17/09/2019 Phòng họp số 3 Chờ
Mời khảo sát thực địa và cho ý kiến về Đề án “Nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh và xây dựng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Cam-pu-chia”
Người tạo CH: Phan Uy Khôi - 0919256767
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 09:30 17/09/2019 Hội trường Chờ
Đặng Minh Luân:   0979.911.516
Phạm Ngọc Vinh:   0973.835.933
Huỳnh Thị Như Hảo:   0834.003.850
Đoàn Văn Lam Sơn:   0964.631.691
Không có cuộc họp nào