Cơ quan, tổ chức:
Tên cuộc họp:
Từ ngày:      
        Đến ngày:    
           
Tên cuộc họp Đơn vị tổ chức Thời gian Địa điểm họp Trạng thái
GM tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây đựng nông thôn mới UBND huyện Châu Thành 14:00 10/07/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp CCHC UBND huyện Châu Thành 08:00 07/07/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Giấy mời họp trực tuyến với Chính phủ ngày 02/7/2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 02/07/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
tháo gỡ vướng mắc hồ sơ giao đát VP Suối Dộp UBND huyện Châu Thành 14:00 01/07/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Giấy mời dự HN điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 30/06/2020 Hội trường Huyện ủy Kết thúc
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 UBND huyện Châu Thành 07:30 23/06/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp thông qua dự thảo KL thanh tra về việc QL SDĐ công xã HT. (Nhờ UBND xã mời các thành phần cấp xã) UBND huyện Châu Thành 14:00 18/06/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
Họp tiếp dân bà Nhung UBND huyện Châu Thành 08:00 17/06/2020 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
GM giao ban XDCB UBND huyện Châu Thành 14:00 15/06/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp bán đầu giá đất thuộc trụ sở làm việc dôi dư theo NĐ 167 UBND huyện Châu Thành 08:00 12/06/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Giấy mời họp UBND huyện tháng 6/2020 UBND huyện Châu Thành 14:00 11/06/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp bàn giải pháp xử lý cống tiêu luồng số 3 và dự án tưới tiêu qua đoạn xã TL UBND huyện Châu Thành 14:00 10/06/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp ngày 09/6/2020 UBND huyện Châu Thành 14:00 09/06/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM dự hội nghị trực tuyến triển khai các Vb QPPL trong TTTT UBND huyện Châu Thành 07:30 05/06/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp ngày 03/6/2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 03/06/2020 Phòng họp xã Kết thúc
Giải quyết đơn bà Nhung UBND huyện Châu Thành 14:00 19/05/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM dự hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2019 UBND huyện Châu Thành 08:00 19/05/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
Họp trực tuyến BCH PCTT UBND huyện Châu Thành 14:00 15/05/2020 Phòng họp số 1 Kết thúc
GM họp giải quyết vụ nguyễn văn nhân và ông lý văn đức UBND huyện Châu Thành 14:00 12/05/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
họp giao ban XDCB ngày 11/5/2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 11/05/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp BCĐ các CTMTQG UBND huyện Châu Thành 14:00 07/05/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp báo cáo thu hồi và hủy GCN QSDĐ UBND huyện Châu Thành 08:00 06/05/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
Gm họp biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch covid 19 GĐ 1 UBND huyện Châu Thành 08:00 21/04/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM dự lễ công bố xã NĐ đạt chuẩn NTM UBND huyện Châu Thành 08:00 31/03/2020 Phòng họp UBND xã Kết thúc
GM họp 14h ngày 26/3/2020 các nội dung : dự án đầu tư xây dựng chợ . giải quyết hồ sơ giao đất cấp giấy CNQSDĐ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai UBND huyện Châu Thành 14:00 26/03/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Gm họp xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước,và bán đấu giá nhà và đất thuộc trụ sở làm việc dôi dư theo NĐ 167 của CP UBND huyện Châu Thành 14:00 25/03/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Mời văn thư các đơn vị: Tập huấn trực tuyến hệ thống phản ánh kiến nghị người dân (hệ thống phản ánh hiện trường)https://1022.tayninh.gov.vn và ứng dụng di động UBND huyện Châu Thành 14:00 24/03/2020 Phòng họp số 1 Kết thúc
GMH UBND huyện tháng 3/2020 UBND huyện Châu Thành 07:30 13/03/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
Giấy mời: Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống báo cáo Chính phủ. UBND huyện Châu Thành 13:30 13/03/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
Thư mời họp việc rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng các khu đất theo Nghị định 167/NĐ-CP. UBND huyện Châu Thành 14:00 12/03/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Gm họp tiếp công dân định kỳ ngày 10/3/2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 10/03/2020 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
( Hỏa Tốc) GM làm việc với đoàn thẩm định xã đạt NTM xã Ninh Điền vào 8h30 ngày 27/02/2020 tại UBND xã NĐ UBND huyện Châu Thành 08:30 27/02/2020 Phòng họp UBND xã Kết thúc
GM họp đẩy nhanh tiến độ dự án tưới tiêu KV phía tây sông VCĐ vào 14h ngày 25/02/2020 UBND huyện Châu Thành 14:00 25/02/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Gm họp CTMTQG XDNTM UBND huyện Châu Thành 14:00 24/02/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp tiếp dân định kỳ ngày 20/02/2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 20/02/2020 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
thư mời họp ngày 19/02/2020 UBND huyện Châu Thành 14:00 19/02/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
họp rà soát đất LN UBND huyện Châu Thành 14:00 18/02/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương UBND huyện Châu Thành 08:00 12/02/2020 Phòng họp số 1 Kết thúc
GM họp ngày 12/02/2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 12/02/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách 2019 UBND huyện Châu Thành 14:00 06/02/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp để ngành chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện một số nội dung ngày 04/02/2020 UBND huyện Châu Thành 14:00 04/02/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp về phòng chống dịch bệnh corona ngày 31/01/2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 31/01/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM tiếp công dân UBND huyện Châu Thành 07:30 16/01/2020 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
GIẤY MỜI Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2020 UBND huyện Châu Thành 08:00 15/01/2020 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp lập PA bồi thường về đất UBND huyện Châu Thành 08:00 10/01/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
Gm họp tiếp công dân UBND huyện Châu Thành 14:00 09/01/2020 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
GM họp mở rộng vòng xoay huyện CT UBND huyện Châu Thành 08:00 03/01/2020 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp báo cáo kq xác minh đất cột mốc UBND huyện Châu Thành 07:30 03/01/2020 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
TM họp triển khai dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai UBND huyện Châu Thành 08:00 31/12/2019 Phong hop so 1 Đang họp
GM họp 8h ngày 20/12/2019 v/v báo cáo kết quả khắc phục hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai UBND huyện Châu Thành 08:00 20/12/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
Phạm Ngọc Vinh:   0973.835.933
Huỳnh Thị Như Hảo:   0834.003.850
Đoàn Văn Lam Sơn:   0964.631.691
Không có cuộc họp nào
Không có cuộc họp nào