Cơ quan, tổ chức:
Tên cuộc họp:
Từ ngày:      
        Đến ngày:    
           
Tên cuộc họp Đơn vị tổ chức Thời gian Địa điểm họp Trạng thái
Gm họp v/v xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi UBND huyện Châu Thành 14:00 05/12/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp bàn chi tiết về xd trường mẫu giáo TĐ UBND huyện Châu Thành 14:00 29/11/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp lấy ý kiến hiến đất và đầu tư làm đường nội bộ của CTy Tân Ngọc Lực UBND huyện Châu Thành 14:00 27/11/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp UBND huyện Châu Thành 08:00 23/11/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp CTMTQG xay dựng NTM UBND huyện Châu Thành 14:00 22/11/2019 Hội trường UBND xã Ninh Điền Kết thúc
GM buổi tiếp dân của BTHU UBND huyện Châu Thành 08:00 19/11/2019 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
GM họp phối hợp tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” UBND huyện Châu Thành 14:00 18/11/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM Họp UBND tỉnh tháng 11/2019 (ngày 14/11/2019 vào lúc 7 giờ 30 phút) UBND huyện Châu Thành 07:30 14/11/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp UBND tháng 11/2019 UBND huyện Châu Thành 07:30 13/11/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
Họp Hội đồng Bồi thương, hỗ trợ, tái định cư UBND huyện Châu Thành 14:00 08/11/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
Hội nghị trực tuyến Tập huấn sử dụng hệ thống Một cửa điện tử nâng cấp, dời sang ngày 7/11 UBND huyện Châu Thành 08:00 07/11/2019 Phòng họp số 1 Kết thúc
GM tham dự buổi làm việc với đoàn khảo sát của VPĐP Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Châu Thành 08:00 05/11/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn khảo sát của Vp điều phối TW CT MTQG XD NTM UBND huyện Châu Thành 14:00 29/10/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện UBND huyện Châu Thành 14:00 22/10/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp XDCB UBND huyện Châu Thành 14:00 16/10/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp CCHC UBND huyện Châu Thành 08:00 16/10/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
Gm họp giải quyết đơn khiếu nại kiến nghị lĩnh vực đất đai UBND huyện Châu Thành 07:30 16/10/2019 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
GM tỗ chức phiên họp thường kỳ 9 tháng NHCS UBND huyện Châu Thành 14:00 11/10/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GIẤY MỜI Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 UBND huyện Châu Thành 14:00 10/10/2019 Hội trường Huyện ủy Kết thúc
GM họp xin ý kiến về Dự án nhà phố Thương mại tại Thị trấn Châu Thành. UBND huyện Châu Thành 08:00 09/10/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp nắm tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ngành thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội UBND huyện Châu Thành 14:00 09/10/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
TM họp làm việc với đoàn kiểm toán UBND huyện Châu Thành 08:00 09/10/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp triển khai nhiệm vụ kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng 2019 UBND huyện Châu Thành 14:00 07/10/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM Họp UBND huyện tháng 10/2019 UBND huyện Châu Thành 14:00 02/10/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
TM họp về chương trình MTQG UBND huyện Châu Thành 13:30 27/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa UBND huyện Châu Thành 07:00 26/09/2019 Hội trường Huyện ủy Kết thúc
GM họp thành lập tổ công tác thực hiện các công trình trọng điểm UBND huyện Châu Thành 14:00 25/09/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
TM họp để bàn và cho chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019. UBND huyện Châu Thành 08:00 24/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9/2019 UBND huyện Châu Thành 13:30 20/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của HĐND tỉnh TN UBND huyện Châu Thành 08:00 19/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp kiểm tra tình hình thực hiện chính sách PL về thanh niên UBND huyện Châu Thành 08:00 17/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM tiếp công dân của BTHU UBND huyện Châu Thành 14:00 17/09/2019 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
Giấy Mời họp khảo sát giá đất 2019 UBND huyện Châu Thành 14:00 17/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp UBND huyện 9 tháng đầu năm 2019 UBND huyện Châu Thành 07:30 13/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp thống nhất một số nội dung trong việc hỗ trợ xã hội hóa xây dựng trường mẫu giáo Thanh Điền B UBND huyện Châu Thành 08:00 12/09/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp thông qua kết luận Thanh tra trường Tiệu học Gò Nổi UBND huyện Châu Thành 14:00 09/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM hop quy hoach 17 ha UBND huyện Châu Thành 14:00 06/09/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM họp tiếp công dân định kỳ UBND huyện Châu Thành 07:30 06/09/2019 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
GM họp UBND huyện Châu Thành 08:00 04/09/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
Gm họp thống nhất biểu tượng chiến thắng dự án địa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ -Trảng Lớn UBND huyện Châu Thành 14:00 04/09/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM họp lĩnh vực đất đai UBND huyện Châu Thành 07:30 30/08/2019 Phòng họp số 2 Kết thúc
GM hội nghị tổng kết 10 năm CT MTQG NTM UBND huyện Châu Thành 14:00 30/08/2019 Hội trường Huyện ủy Kết thúc
GM họp cấp trùng đất lâm nghiệp UBND huyện Châu Thành 07:30 29/08/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo 2019 UBND huyện Châu Thành 14:00 28/08/2019 Hội trường Huyện ủy Kết thúc
GM họp về CTMTQG UBND huyện Châu Thành 07:30 22/08/2019 Hội trường UBND xã Ninh Điền Kết thúc
GM họp đánh giá triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn CP UBND huyện Châu Thành 16:00 20/08/2019 Hội trường Huyện ủy Kết thúc
GM tiếp dân định kỳ. UBND huyện Châu Thành 07:30 14/08/2019 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
Gm tiếp công dân định kỳ UBND huyện Châu Thành 07:30 13/08/2019 Phòng họp tiếp dân Kết thúc
GM họp kiểm tra CCHC năm 2019 UBND huyện Châu Thành 13:30 07/08/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
GM tổ chức hội nghị vụ ông Hà Đình Hồng UBND huyện Châu Thành 14:00 29/07/2019 Phong hop so 1 Kết thúc
Phạm Ngọc Vinh:   0973.835.933
Huỳnh Thị Như Hảo:   0834.003.850
Đoàn Văn Lam Sơn:   0964.631.691
Không có cuộc họp nào
Không có cuộc họp nào