Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 49 687
2   Tân Châu 40 411
3   Bến Cầu 35 373
4   Hoà Thành 20 287
5   Dương Minh Châu 27 275
6   Tân Biên 27 252
7   Thành Phố 17 187
8   Trảng Bàng 22 181
9   Gò Dầu 17 174
10   Châu Thành 15 162

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha