Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 21 496
2   Bến Cầu 16 264
3   Tân Biên 8 242
4   Gò Dầu 5 125
5   Trảng Bàng 0 90
6   Thành Phố 0 69
7   Hoà Thành 1 57
8   Dương Minh Châu 0 49
9   Châu Thành 0 48
10   Tân Châu 0 0