Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 17 486
2   Bến Cầu 14 389
3   Dương Minh Châu 10 315
4   Tân Châu 0 256
5   Tân Biên 2 211
6   Thành Phố 5 199
7   Hoà Thành 6 194
8   Gò Dầu 3 166
9   Châu Thành 5 142
10   Trảng Bàng 4 80

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha