Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 51 154
2   Bến Cầu 43 114
3   Tân Châu 28 78
4   Dương Minh Châu 17 72
5   Thành Phố 23 64
6   Hoà Thành 15 62
7   Tân Biên 18 57
8   Gò Dầu 14 49
9   Trảng Bàng 11 43
10   Châu Thành 12 37

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha