Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 52 152
2   Bến Cầu 42 123
3   Dương Minh Châu 34 85
4   Tân Biên 34 76
5   Hoà Thành 26 64
6   Thành Phố 25 63
7   Trảng Bàng 17 55
8   Gò Dầu 22 49
9   Châu Thành 11 25
10   Tân Châu 0 0

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha