Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 51 407
2   Bến Cầu 44 309
3   Dương Minh Châu 33 246
4   Tân Châu 32 241
5   Tân Biên 18 173
6   Thành Phố 18 164
7   Hoà Thành 16 160
8   Gò Dầu 22 136
9   Châu Thành 16 105
10   Trảng Bàng 15 46

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha