Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 40 403
2   Bến Cầu 34 331
3   Dương Minh Châu 28 235
4   Hoà Thành 28 193
5   Tân Biên 24 188
6   Thành Phố 33 167
7   Gò Dầu 17 149
8   Trảng Bàng 11 143
9   Châu Thành 8 77
10   Tân Châu 0 0

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha