Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 38 38
2   Bến Cầu 33 33
3   Dương Minh Châu 28 28
4   Thành Phố 19 19
5   Hoà Thành 17 17
6   Trảng Bàng 14 14
7   Tân Biên 13 13
8   Gò Dầu 12 12
9   Châu Thành 6 6
10   Tân Châu 0 0

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha