Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 70 154
2   Tân Châu 51 108
3   Bến Cầu 42 93
4   Hoà Thành 40 78
5   Dương Minh Châu 23 64
6   Tân Biên 25 58
7   Thành Phố 24 53
8   Châu Thành 22 40
9   Trảng Bàng 18 37
10   Gò Dầu 12 36
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha