Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 30 534
2   Bến Cầu 28 444
3   Dương Minh Châu 14 286
4   Tân Biên 15 269
5   Hoà Thành 16 247
6   Thành Phố 19 226
7   Gò Dầu 12 193
8   Châu Thành 10 99
9   Trảng Bàng 15 54
10   Tân Châu 0 0

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha