Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 71 772
2   Tân Biên 32 363
3   Bến Cầu 0 265
4   Gò Dầu 18 180
5   Trảng Bàng 0 90
6   Thành Phố 0 69
7   Hoà Thành 0 59
8   Dương Minh Châu 0 49
9   Châu Thành 0 48
10   Tân Châu 0 0
Bluezone
Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã
tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
Tải ngay ứng dụng Bluezone