Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 50 539
2   Tân Châu 39 308
3   Bến Cầu 29 285
4   Hoà Thành 19 225
5   Dương Minh Châu 20 209
6   Tân Biên 18 185
7   Thành Phố 12 142
8   Trảng Bàng 14 127
9   Gò Dầu 17 121
10   Châu Thành 13 115

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha