Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 45 277
2   Bến Cầu 34 199
3   Dương Minh Châu 38 155
4   Tân Châu 41 155
5   Thành Phố 25 118
6   Hoà Thành 17 112
7   Tân Biên 28 108
8   Trảng Bàng 17 91
9   Gò Dầu 9 90
10   Châu Thành 12 69

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha