Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 51 830
2   Tân Châu 31 491
3   Bến Cầu 24 439
4   Hoà Thành 18 343
5   Dương Minh Châu 15 342
6   Tân Biên 13 290
7   Trảng Bàng 17 225
8   Thành Phố 10 220
9   Gò Dầu 12 215
10   Châu Thành 14 201

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha