Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 36 651
2   Bến Cầu 29 511
3   Dương Minh Châu 14 392
4   Tân Biên 14 265
5   Hoà Thành 18 264
6   Tân Châu 0 256
7   Thành Phố 13 253
8   Gò Dầu 9 206
9   Châu Thành 9 188
10   Trảng Bàng 15 151

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha