Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 25 133
2   Tân Biên 6 64
3   Gò Dầu 1 33
4   Thành Phố 0 0
5   Châu Thành 0 0
6   Trảng Bàng 0 0
7   Hoà Thành 0 0
8   Tân Châu 0 0
9   Bến Cầu 0 0
10   Dương Minh Châu 0 0
Bluezone
Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã
tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
Tải ngay ứng dụng Bluezone