Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 46 695
2   Bến Cầu 22 537
3   Dương Minh Châu 16 352
4   Tân Biên 19 347
5   Hoà Thành 22 326
6   Thành Phố 16 277
7   Gò Dầu 8 238
8   Châu Thành 5 122
9   Trảng Bàng 17 114
10   Tân Châu 0 0

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha