Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 60 395
2   Tân Châu 36 219
3   Bến Cầu 37 211
4   Hoà Thành 30 163
5   Dương Minh Châu 28 155
6   Tân Biên 23 136
7   Thành Phố 21 113
8   Trảng Bàng 21 97
9   Châu Thành 14 86
10   Gò Dầu 14 83

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha