Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   UBND Tỉnh 42 42
2   Bến Cầu 36 37
3   Hoà Thành 25 25
4   Tân Biên 24 24
5   Trảng Bàng 18 19
6   Gò Dầu 18 18
7   Thành Phố 17 17
8   Châu Thành 6 6
9   Dương Minh Châu 5 5
10   Tân Châu 0 0

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha